Projektowanie i architektura wnętrz

Projektowanie architektury wnętrz to proces mający za zadanie znalezienie możliwie najlepszych rozwiązań dla danej przestrzeni, którą może być zarówno dom, mieszkanie, biuro jak i każde inne wnętrze użyteczności publicznej czy prywatnej. Najlepsze efekty uzyskujemy dzięki sprawnej komunikacji, najpierw klient – architekt, później architekt – wykonawcy. Opierając się na założeniach funkcjonalnych budujemy ramy użytkowe wnętrza czy zespołu wnętrz, mając na uwadze oczekiwania inwestora, jego upodobania oraz codzienny tryb życia (pracy).

Przestrzeń dobrze zaprojektowana to taka, która finalnie nie męczy użytkownika a wręcz sprzyja mu w Jego codziennych czynnościach, wykorzystuje maksymalnie potencjał lokalu, współgra z architekturą budynku a bywa, że i otoczenia – co wchodzi w grę szczególnie gdy przez duże szklane płaszczyzny, jak okna, ściany, to co na zewnątrz miesza się z tym co wewnątrz.

Projekt wnętrza powstaje zawsze w oparciu o oczekiwania inwestora. Zależy od funkcji pomieszczenia, jego kształtu, wielkości, ewentualnie istniejących instalacji oraz faktycznych możliwości dokonania zmian. Pod uwagę bierze się także tryb życia domowników- we wnętrzach prywatnych czy charakter wykonywanej działalności w przypadku wnętrz użyteczności publicznej. Gotowy projekt wnętrza zawiera rysunki techniczne w postaci z wymiarowanych rzutów pomieszczeń oraz sufitów a także widoków poszczególnych ścian z rozrysowaniem instalacji plus wizualizacje. Każdy projekt podlega weryfikacji klienta i jeśli zajdzie potrzeba- modyfikowany zgodnie w uwagami.

Do projektu zawsze dołączone są listy proponowanych materiałów wykończeniowych. Praca architekta wnętrz to także spotkania z klientami w punktach sprzedaży materiałów wykończeniowych czy elementów wyposażenia wnętrza, rozwiązywanie problemów podczas realizacji projektu, współpraca z wykonawcami